La Cistella

Grup d’eco-consum del Pla de l’Estany
El grup va començar el gener de 2006, quan tres o quatre famílies de la comarca del Pla de l’Estany van decidir que volien consumir d’una manera més sana i conscient i volien donar suport a petits agricultors i ramaders locals respectuosos amb el medi ambient, començant a fer compres conjuntes que rebien als seus domicilis particulars. A poc a poc van anar ampliant i afiançant més famílies i més productors, i al 2007 ja rebíem les comandes setmanalment.
El salt més qualitatiu va ser durant el 2008, quan el Centre Cívic de Porqueres ens va cedir un espai per poder tenir el material i que ens ha permès consolidar-nos fins arribar a tenir entre 30 i 40 famílies actualment que consumim setmanalment productes ecològics de proximitat.
El 2009 el grup va passar a formar part de l’Associació LIMNOS com a comissió de consum ecològic de l’entitat i, després de valorar molts pros i contres, finalment a l’estiu de 2013 ens hem constituït com a associació.
Què cal per ser membre del grup?
Tenir accés a Internet, saber utilitzar i tenir una adreça de correu electrònic, així com saber descarregar i adjuntar arxius als missatges. A través d’aquest mitjà ens comuniquem i fem les comandes (grupdeconsum@gmail.com).
Pagar una quota d’inscripció de 5€ i una quota anual de 5€ més un cop l’any. Aquests diners serveixen per finançar entre tots els membres les diferents despeses habituals del grup: caixes, balances, el servidor web, etc..
• Què implica ser membre del grup?
Aquesta és una iniciativa auto-gestionada a través de la qual contribuïm a la promoció de l’agroecologia i la salut (la nostra i la del planeta). No es tracta només d’una iniciativa de consum alternatiu sinó també d’un espai d’intercanvi solidari on poden sorgir moltes altres iniciatives i possibilitats.
Ser membre del grup permet fer compres col·lectives als nostres proveïdors, així com intercanviar productes dels nostres horts o elaborats per nosaltres, sempre i quan siguin ecològics i respectuosos amb el medi ambient. Com que funcionem de forma autogestionada,tots els membres del grup es comprometen a responsabilitzar-se d’alguna comissió o tasca.
També cal participar en les assemblees bimensuals o extraordinàries, que es procurarà que coincideixin amb el dia de pagament (últim divendres del mes).